Pleiades® Bireysel Seans Sonrası Süreç


Seans sonrası süreçlerde beden manyetik alanının değişmesi ile beraber birçok ortak kayıt belirtileri görülmüştür. Bu belirtiler bedensel, zihinsel ve ruhsal alanlarda kaydedilmiştir.

Bedenin muhtelif yerlerinde veya tamamında şiddetli/hafif ağrılar hissedilebilir. Bu durum enerji meridyenlerinde bloke olan kısımların yeniden ayarlanması ile kendini gösteren durumlardır.

Grip ve nezle benzeri hastalık belirtileri görülebilir. Beden tamamı ile kemikler kırılmışçasına ağrı duyabilir. Tüm bunlar çöken enerji sisteminin yeniden aktive edilmesi ile doğru orantılır.

Sürekli uyku ve uykusuzluk ve rüyalarda değişiklikler görülebilir. Rüyalar bilinçaltı kayıtlarının çözülmesi ile doğru orantılı olarak pozitif/negatif olarak gözlemlenebilir.

Zamanın durduğu hissi ve isteksizlik halleri görülebilir. Bu durumlar genellikle zihinsel ağırlıklı yaşayan bireylerde zihnin yavaşlayarak ayarlanması sonucu ortaya çıkan ortak kayıt belirtilerindendir. Zihinsel aktivite yavaşladığında beden hormonal sistemi aktive olarak beden dengelenme sürecine girer.

Sosyal hayatta gerileme ve yavaşlama görülebilir. Bu durum da ortak kayıt belirtileri içerisindedir. Bilinçaltı kayıtları ve bağımlılıkların çözülmesi ile beraber alışkanlıklarda da değişiklik gözlemlenmesi doğaldır. Bireyler bağımlılığa dayalı aktivitelere karşı isteğini kaybedecektir. Bu durum bağımlılıkların çözülmesi ile doğru orantılıdır.

Bireyler sosyal hayatlarında keskin değişimler yaşayabilir, ilişkileri bitebilir veya düzelebilir. Bu durumda bireylerin içinde bulunduğu iş ve ilişkilerine bağımlılık sebebi ile tutunduklarından bağımlılıkların çözülmesi ile beraber iş ve ilişkilerinde de çözülmeler yaşayabilirler.

Bu bireylerin sosyal hayatlarının da dengelenme sürecidir. Biten ilişki ve işlerin ardından yeni bir sürece dahil olurlar ve hayatları tekrardan yenilenir. Bu yenilenme bağımlılık temelli değil sevgi temelli olacaktır.

Yukarıda bahsedilen değişimler hayatın her alanı için geçerli olmakla beraber örneklemeler daha da arttırılabilir. Ancak burada anlatmakla bitiremeyeceğimiz kadar çok olduğundan bu konuya değinmeyeceğiz.

Seans sonrası süreçlerde stres ve öfke, hüzün ve sükûnet halleri görülebilir. Bu durumlar bastırılmış olan duyguların yüzeye çıkarak salıverilmesi olayıdır ve geçicidir. Depresyon gibi görünse de bir arınma durumu olduğundan endişelenecek bir durum söz konusu değildir.

Nedensiz ağlama gibi durumlar yaşanması olasıdır. Bu durum da yine bastırılmış duygular ve ifade edilemeyen konuşmaların ağlama yolu ile atılmasıdır. Geçici bir süreçtir ve engellenmemesi gerekmektedir.

Unutulmaması gereken temel nokta danışanların seans sonrası süreçlerde bedensel, zihinsel ve ruhsal bir yenilenme yaşayacaklarıdır. Bu dönüşüm ve yenilenme eski kalıpların çözülerek yüzeye çıkması halinde görüldüğünden, yukarıda bahsedilen hallerin de yaşandığı esnada engellenmemesi gerektiğidir.

Videolar

Etkinliklerimiz

edakuralay.com sitesinde yayınlanan eğitim, aktivasyon, paylaşım, uygulama veya makalelerin hiçbiri hekiminizin size tavsiye ettiği tıbbi teşhis, tedavi veya bakımın yerine geçmez.

edakuralay.com hastalık teşhisinde ve tedavide bulunmaz, ilaç tavsiye etmez veya hekiminizin tedavisine müdahale etmez.

Hekiminizin önerdiği ilaçları kullanıyorsanız tavsiyelere uymalısınız.Sitemizdeki tüm uygulamalar hiçbir şekilde tedavi ve teşhis amaçlı değildir.Hiçbir şekilde hastalıklar için garanti verilemez.

Sitemizdeki tüm faaliyetler farkındalık, idrak ve anlayışın gelişmesi ve insanın kendi öz varlığını keşfetmesi amaçlıdır.
2019-03-07T13:48:29+03:00