Pleiades® Aktivasyon Programlarına Kimlerin Katılması Uygundur?


Bireysel Dönüşüm Nedir?

Bireysel Dönüşüm, belirli rahatsızlıklarımızın kök nedenlerinin dönüşmesi anlamına gelir. Misal olarak, bel fıtığı gibi bir rahatsızlık sadece bel fıtığı olarak adlandırılmamalıdır. Bu rahatsızlığın oluşmasında birçok duygusal ve zihinsel hatta ruhsal nedenler de gizlidir.

Sadece bedeninizde fark edilen rahatsızlık, aslında bir sonuç olarak ele alınırsa bu rahatsızlığın nedenlerine de inmek mümkün olacaktır.

Hayatın sorumluluğunu üstlenmek, gereğinden fazla sorumluluk almak gibi nedenlerin de bu tip rahatsızlıklara yol açtığı bilinmektedir. Ancak bu nedenlerin altında birçok farklı nedenlerin de çıkması muhtemeldir.

Mesela sorumluluğun neden alınması gerektiği gibi birçok kalıp inançlar da çocukluktan edinilen kök inançlara dayalı olabilir veya daha önce geçirilen bir travma buna neden olmuş olabilir. Bazı durumlarda tek bir neden varken, bazı durumlarda ise birden fazla neden bulunabilir. Bu yüzden her bel fıtığından rahatsız olan birey için aynı nedenler geçerli değildir.

Başka bir örnekte, ilişkilerimizde veya evliliklerimizde oluşan sorunlardır. Bu sorunlar temelde dışarıda olarak algılansa da bilinçaltımızda yatan kök inançlara, daha önceki yaşadığımız tecrübelerden veya şoklardan ortaya çıkan duygusal blokajlara dayalı olabilir. Güven ve şüphe sorunları, aldatılma korkusu vs. gibi sorunların her bireyde nedenleri farklı olacaktır.

Örneklerimizi gündelik hayatımızdan her alanda vermek mümkündür. Ancak örneklerden anlamamız gereken temel nokta bizim rahatsızlık olarak adlandırdığımız birçok şeyin zihinsel, duygusal ve ruhsal nedenleri de olmasıdır.

Sadece yüzeyde görülen bir rahatsızlık ana neden değildir. O bir sonuçtur.

Yüzeyde sonuç olarak görülen rahatsızlığın ortadan kaldırılması, rahatsızlığın nedeninin de ortadan kaldırılması anlamına gelmez. Kök neden dönüşmediği ve o neden üzerinde farkındalık oluşmadığı sürece bedenimiz diğer yandan farklı rahatsızlıkların etkisine girecektir.

Odaklanılması gereken yer beden değil, bilinçtir. Tüm sorunların ana kaynağı, bilincin o veya bu şekilde bloke edilerek beden ile bağının bir noktada kopmasıdır. Bilinç duygusal, ruhsal ve zihinsel baskılar ile baskılandığında sinir sisteminin genel dengesi bozulmakta ve bunun sonucu rahatsızlık veya hastalık olarak ortaya çıkmaktadır.

Tüm bu saydığımız nedenlerin köklü olarak dönüşüme girmesi ve farkındalığın artarak genişlemesine “BİREYSEL DÖNÜŞÜM” adını verebiliriz.

Bireysel dönüşüm yüzeyde değil, varlığımızın bilinç boyutundan beden boyutuna kadar her katmanda dönüşümü ve yenilenmesi anlamına gelir.

Tüm dönüşüm süreci ise farkındalık ve idrak yetilerimizin açılması ile mümkün olmaktadır.

Bağımlılıklar, korkular, takıntılar, ilişki sorunları, aile ve sosyal sorunlar, stres gibi tüm bu sayılan faktörler “BİLİNCİN” bloke edildiği durumlarda bedenimizin iç ve dış dengesini kaybetmesine yol açar ve rahatsızlıklar meydana gelir.

Dingin ve kendi içinde bütün olan bir bilinç ise, kaliteli ve dengeli bir yaşamı beraberinde getirir.

Pleiades® Aktivasyon ve Uyumlanma Programları da “BİREYSEL DÖNÜŞÜM” programlarıdır. Hangi rahatsızlıktan gelirseniz gelin, varlığınız derinden bir dönüşüme girer. Daha önce de anlattığımız gibi her bireyin rahatsızlığının bir veya birden fazla nedeni vardır. Bu nedenlerin farkındalığa ulaşması için gereken süreç bireyden bireye değişmektedir.

Pleiades® Sistemi, bioenerji ve türevleri olan teknikler gibi yüzeysel ve hastalık odaklı olmadığından, hastalıkların nedenleri üzerinde etkili olduğundan daha geniş kapsamlı ve rehberlik isteyen bir sistemdir.

Bioenerji ve türevlerinde teşhis ve tedavi yöntemleri kullanıldığından evrensel bütünlük yasası değil, kişisel bilgi ve teknikler işler. Yüzeysel çalışmalarda kök nedenler çözülemediğinden bütünsel kapsamda bir çalışma olmaz.  Ancak iyileşmeler yaşanabilir.

Aktivasyon Programlarına katılmadan önce bilinmesi gereken temel nokta, sadece hastalık ve rahatsızlık üzerine değil nedenler üzerine de köklü bir çalışma başlayacağıdır.

“BİREYSEL DÖNÜŞÜM” aynı zamanda kendinizi keşfetme, tanıma, dengeleme yolculuğudur.

Tüm hayatınızda derinden dönüşüm başlatan bir keşif yolculuğudur. Bu keşif yolculuğunda kendinizi, zihninizi, duygularınızı tanıma fırsatı bulabilir ve kendi yolunuzu yaratabilirsiniz.

Rahatsızlıklarla savaşmak yerine kaynağa inerek farkındalığınızı genişletebilir ve kendi kendinizin efendisi olmanın yolunu açabilirsiniz.

Eğer bireysel dönüşüme “EVET” diyorsanız “Aktivasyon ve Uyumlanma Programları” size hitap etmektedir.

Pleiades® Şifa Sistemi Aktivasyon Programları daimi rehberlik hizmetleri ile desteklenmektedir. Uyumlanma sürecinizde dilediğiniz sürece rehberlik hizmeti alabilirsiniz. Programlara katılmadan önce tam olarak niyetinizde netleşmeniz programdan en üst seviyede faydalanmanız için önemli bir adımdır.

Aktivasyon ve uyumlanma programlarında, beden sinir sistemi ve endokrin iç salgı bezleri üzerine aktivasyon olacağından, bedeniniz kendini dengeleme sürecine alacaktır. Bununla beraber başlayan ruhsal ve zihinsel dönüşümler süreci takip edecektir.

Tüm bu süreçlerde rahatsızlıkların nedenleri ile beraber bir dönüşüme girmesi ve çözülmesi gerçekleşecektir.

2019-02-24T00:39:12+03:00